fredag 30. juni 2023

Dagens bibellesning: Esekiel 13-18

Den urettferdige

Det er vel ikke min vilje at den urettferdige skal dø, sier Herren Gud. Nei, jeg vil at han skal vende om fra sine veier og leve. (Esekiel 18,23) Bibel 2011


Den urettferdige, også kalt synderen, er dømt av Gud. Men Gud har ikke noe ønske om at evig død skal ramme synderen. Det finnes en mulighet til å unnslippe Guds dom. Det heter omvendelse. Jeg kan snu meg bort fra min synd og søke tilflukt hos Gud, be om tilgivelse og vandre videre i et nytt liv.

Jesus har sonet for min synd og han kaller meg også i dag til å følge ham i livet! Han setter meg fri fra det som binder og hjelper meg framover steg for steg.

Dikteren ber:
La himlens sluser åpne seg
for nådestrømmens flod,
la syndere omvende seg
og tro på Kristi blod.
---
Å, send oss Åndens pinseild,
velsignede Guds Lam!
Oppliv oss igjen, frels syndere
fra evig død og skam!
(Thomas McKie, Frelsesarmeens Sangbok nr. 173)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg kan følge deg i og til livet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Esekiel 13
Esekiel 14
Esekiel 15
Esekiel 16
Esekiel 17
Esekiel 18


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Esekiel 13
Esekiel 14
Esekiel 15
Esekiel 16
Esekiel 17
Esekiel 18