lørdag 8. juli 2023

Dagens bibellesning: Lukas 17-18

Jeg er en synder

Gud, vær meg synder nådig! (Lukas 18,13b) Bibel 2011


Det sitter langt inne å erkjenne, men jeg er en synder. Jeg er frelst og født på ny, men fortsatt har jeg evne til å synde, krenke Gud og min neste. Da jeg var ung og medlem i skolelaget hadde vi t-skjorter hvor det sto med store bokstaver: "Jeg er en TS". Med liten skrift sto TS forklart som TILGITT SYNDER! Hos Jesus finner jeg nåde, tilgivelse og liv i Gud. Uten Jesus er jeg fortapt!

Dikteren bekjenner:
Du som freden meg forkynner,
du en frelser, jeg en synder,
du med Amen, jeg med bønn,
du med nåden, jeg med skammen,
å, hvor vi to passer sammen,
du, Guds salvede, Guds Sønn!
(Christian Richardt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 90)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din nåde. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Lukas 17
Lukas 18


Studiespørsmål av Phil Layton:
Lukas 17
Lukas 18


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Lukas 17
Lukas 18