onsdag 12. juli 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 81-83

Å kjenne Gud

Måtte de skjønne at ditt navn er Herren, du alene er Den høyeste over hele jorden. (Salme 83,19) Bibel 2011


Vi kan lære navnet på folk. Jeg kjenner navnet på vår nåværende statsminister og jeg vet hva presidenten i USA heter, men jeg kjenner ikke personene. I hebraisk tradisjon er navnet noe mer, det sier noe om personen og dens egenskaper. Så når dagens vers snakker om å skjønne at Guds navn er Herren så dreier det seg om mer enn bare å notere navnet, det er å kjenne personen.

Å være en kristen er å være i et forhold til Jesus. Når jeg lever med ham så lærer jeg ham å kjenne mer og mer.

Dikteren ber:
Kjærligste Jesus, du må deg forbarme,
skjul ikke evig ditt åsyn for meg,
edleste rikdom for åndelig arme,
fyll du mitt uttømte hjerte med deg!
La du der inne din kjærlighet tennes,
fri meg fra utvendig kristendoms skinn!
Gi meg den tro som i livet kan kjennes,
så jeg i sannhet kan kalle meg din!
(J. L. C. Allendorf, Frelsesarmeens Sangbok nr. 332)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at jeg får lov å kjenne deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 81
Salme 82
Salme 83


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 81
Salme 82
Salme 83