lørdag 22. juli 2023

Dagens bibellesning: Lukas 21-22

Enden

Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri. (Lukas 21,28) Bibel 2011


Livet på jorden er svært vanskelig for skarer av mennesker. Krig, sult og nød er virkelig, men det kommer til å bli mye verre før Jesus kommer igjen og frir oss ut.

Dikteren sier:
Kongepurpurs gylne glans og prakt – nei, den er ikke hans,
diademet har ei edelstenens skinn.
Nei, hvitvinget er hans herlighet i Tabors lys og glans,
og det stråler som en glorie om hans trinn.
---
Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan.
Fredens morgen uten skyer bryter inn.
 Ja, han kommer, å min sjel, og setter alle ting i stand.
Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn.
(Fra engelsk v/ H. A. Tandberg, Frelsesarmeens Sangbok nr. 271)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du kommer igjen. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Lukas 21
Lukas 22


Studiespørsmål av Phil Layton:
Lukas 21
Lukas 22


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Lukas 21
Lukas 22