lørdag 5. august 2023

Dagens bibellesning: Johannes 1-2

Syndebæreren

Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd! (Johannes 1,29b) Bibel 2011


Jesus bar det alt! Det jeg har syndet i mine tanker. Det jeg har syndet med mine ord. Det jeg har gjort galt, ja, også det jeg har latt være å gjøre som jeg skulle ha gjort. Jesus bar min skyld og jeg er fri.

Dikteren vitner:
Det var en som var villig å dø i mitt sted
for at jeg skulle leve ved ham.
Og til korset han gikk, hvor han kjøpte meg fri
da han sonet min synd, det Guds Lam.
---
Hver en synd naglet fast,
til hans kors naglet fast!
Hvilken byrde for min skyld han bar!
Hvilke kvaler han led
da med døden han stred!
Han på korset min synd sonet har!
(Carrie Breck, Frelsesarmeens Sangbok nr. 70)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du bar mine synder til korset. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Johannes 1
Johannes 2


Studiespørsmål av Phil Layton:
Johannes 1
Johannes 2


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Johannes 1
Johannes 2