lørdag 19. august 2023

Dagens bibellesning: Johannes 5-6

For trangt

Da spurte Jesus de tolv: "Vil også dere gå bort?" Simon Peter svarte: "Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige." (Johannes 6,67-69) Bibel 2011


Det begynte å bli for trangt for noen av de som fulgte Jesus. Deler av budskapet Jesus forkynte var rett og slett for tøft å høre. Derfor trakk mange seg unna. Simon Peter har forstått noe helt sentralt. Det er ikke noe annet sted å gå. Jesus er Messias. Jesus er Ordet. Jesus er det evige livet.

Dikteren sier:
Foruten deg er på vår jord
ei noen frelser sann.
Du ene har det livets ord
som synd're frelse kan.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 625)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg holde meg til deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Johannes 5
Johannes 6


Studiespørsmål av Phil Layton:
Johannes 5
Johannes 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Johannes 5
Johannes 6