mandag 21. august 2023

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 5-8

Å velsigne

Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred! (4. Mosebok 6,24-26) Bibel 2011


Israels prester skulle velsigne folket. Det skulle skje ved at de ba om at Herren måtte velsigne folket og bevare dem. De skulle be om at Herren måtte frelse folket og vise dem nåde. De skulle be om at Herren måtte gi folket sin fred.

En bønn jeg også kan be for meg selv og alle jeg omgås.

Dikteren ber:
Gå meg ei forbi, å Jesus, hør min bønn til deg!
Og når andre du velsigner, glem ei heller meg.
---
Jesus, Jesus, hør min bønn til deg,
og når andre du velsigner, glem ei heller meg.
(Fanny Crosby / Elevine Heede, Frelsesarmeens Sangbok nr. 186)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din velsignelse, nåde og fred. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
4 Mosebok 5
4 Mosebok 6
4 Mosebok 7
4 Mosebok 8


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 5
4 Mosebok 6
4 Mosebok 7
4 Mosebok 8