torsdag 24. august 2023

Dagens Bibellesning: Ordspråkene 19

Råd og formaning

Lytt til råd og ta imot formaning, så blir du vis til slutt. (Ordspråkene 19,20) Bibel 2011


Hvis man har en noenlunde normal utvikling så blir man klokere med årene. Man lærer forhåpentligvis av sine feilsteg og gjør bedre etter hvert. Men erfaring kommer ofte med en høy pris. Å lytte til råd er mer enn bare å høre ordene som blir sagt, det er å ta inn over seg budskapet og vurdere om det er tjenlig å handle etter rådet. Formaning kan dessverre ofte oppfattes som kjeft og skjenn, men er i det vesentlige både en advarsel og en veiledning om å justere kursen.

Jesus er den fremste av alle rådgivere, men han går ikke av veien for å gjøre sine tanker kjent gjennom mennesker i min nærhet. Mennesker som har vært i liknende situasjon som meg og som kan dele av sitt liv og erfaring. Guds menighet trenger de eldres visdom. Jeg trenger å lytte til de som har mer erfaring enn jeg har selv.

Dikteren ber:
Å, Jesus, jeg vet du har noe å si meg.
Jeg vet at du vil jeg skal virke for deg.
Å, gjør meg så ydmyk at jeg kan forstå deg,
forstå hva du vil jeg skal gjøre for deg.
(Ethel Gjøsund, Frelsesarmeens Sangbok nr. 624)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg lytte til råd og formaninger. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ordspråkene 19


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 19