mandag 28. august 2023

Dagens bibellesning: 4 Mosebok 9-12

Flere profeter, takk!

Om bare alt Herrens folk var profeter! Måtte Herren gi dem alle sin Ånd! (4. Mosebok 11,29b) Bibel 2011


Moses sa "Om bare alt Herrens folk var profeter!" Paulus sa "For dere kan alle tale profetisk," (1 Kor 14,31) Begge er enige om at det skjer ved Guds Ånd. Å profetere er å tale som Guds Ord, slik det er nødvendig og aktuelt. I noen grad er det også å avsløre noe som er skjult og å forutse noe som kommer til å skje. Profetiske budskap og påstander må alltid prøves på Guds Ord. En sann profet er ikke "høy på pæra", men ydmyk fordi profeten kjenner både Gud og seg selv.

Dikteren sier:
I Guds åsyns lys profeten skjelver,
uren og fordømt han føler seg.
Men berørt av Herrens ild han svarer:
Herre, her er jeg, send meg!
(George Bennard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 268)

BØNN: Kjære Jesus. Gi oss flere sanne profeter! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
4 Mosebok 9
4 Mosebok 10
4 Mosebok 11
4 Mosebok 12


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
4 Mosebok 9
4 Mosebok 10
4 Mosebok 11
4 Mosebok 12