onsdag 6. september 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 105-107

De forløste

Pris Herren, for han er god, evig varer hans miskunn. Dette skal Herrens forløste si, de som han løste ut av nøden, (Salme 107,1-2) Bibel 2011


Den som er kristen har møtt Jesus og er blitt forløst. Det vil si fri fra syndens konsekvenser. Den kristne er frelst og befridd fra syndens straff. I dagens vers får jeg vite noe om hva en kristen skal gjøre. Som kristen skal jeg prise Herren. Jeg skal prise Jesus fordi han er god og fordi hans miskunn varer evig. Miskunn vil si at han ikke anklager meg, men viser meg nåde.

Dikteren priser Jesus:
Syng så det lyde må rundt jord:
Gud er god!
Herren har dekket nådens bord,
Gud er god!
Renset i blodet, frelst og fri,
oppfylt av Ånden jubler vi
glade og salige, fordi
vår Gud er god.
---
Gud er god! Gud er god!
La oss forene oss i sang,
for Gud er god!
(Howard Kingsbury, Frelsesarmeens Sangbok nr. 392)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for din godhet mot meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 105
Salme 106
Salme 107


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 105
Salme 106
Salme 107