søndag 3. september 2023

Dagens bibellesning: 2 Timoteus 3-4

Hele Bibelen

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning. (2. Timoteus 3,16-17) Bibel 2011


Formålet med Bibelutfordringen er å oppmuntre til å lese hele Bibelen. I dagens vers slår Paulus fast hvor viktig det er. Hver eneste bok i Bibelen er inspirert av Gud selv. Hver eneste bok i Bibelen er nyttig. Hver eneste bok i Bibelen kan lære meg noe om å leve for og med Gud. Hver eneste bok i Bibelen veileder og gir utrustning til det som er godt.

Dikteren ber:
Herre, samle nå oss alle om ditt dyrebare ord!
Som et vårregn la det falle på vårt hjertes tørre jord!
Nådig du din Ånd oss sende og din ild iblant oss tenne!
La oss i vår armod kjenne kraften fra ditt rike bord.
---
Lær oss trofast å ta vare på det ord som vi har fått!
Led oss i ditt lys, det klare, på den vei du selv har gått!
Gjør for deg vårt hjerte stille, la ei vantro oss forville,
Herre, la oss ei forspille nådestunden vi har fått.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 229)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for ditt ord som utruster meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Timoteus 3
2 Timoteus 4


Studiespørsmål av Phil Layton:
2 Timoteus 3
2 Timoteus 4


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Timoteus 3
2 Timoteus 4