onsdag 27. september 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 114-116

God råd?

Det koster Herren mye at hans trofaste dør. (Salme 116,15) Bibel 2011


Ved dødsfall har jeg ofte hørt det sagt at Gud har god råd. Det sies i sorg og frustrasjon over å ha mistet noen. I dette uttrykket oppfatter jeg ofte en antydning om at Gud ikke helt vet hva han gjør, at han ikke bryr seg om tomrommet som oppstår både i familien og i menigheten. Men som dagens vers sier så koster det Herren mye at hans trofaste dør eller som det står i en annen oversettelse: Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død. (Salme 116,15) Norsk Bibel 1988

Mitt jordiske liv slik jeg kjenner det i dag, bundet av tiden, det må ta slutt, men i evigheten skal jeg, sammen med alle gjenfødte, leve med og hos Gud.

Dikteren klager og ber:
Hvor det er tungt å miste
en vi så høyt har elsket!
Å, hvilken tomhet over alt,
vårt savn er så vondt og sårt.
---
Mange er våre tårer,
her, blant de tusen spørsmål.
Gud, du som ser vår dype sorg,
vi ber deg: Vær du vår trøst!
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 7)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at også min sjel er dyrebar for deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 114
Salme 115
Salme 116


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 114
Salme 115
Salme 116