tirsdag 10. oktober 2023

Dagens bibellesning: 2 Krønikebok 16-20

Gud leter

For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham. (2. Krønikebok 16,9a) Bibel 2011


Gud leter for å finne den som vil holde seg til ham. Når han finner en som er helhjertet så vil han gi den personen styrke. Ulike oversettelser bruker litt ulike ord, for eksempel: Gud vil kraftig støtte. Gud vil med sin makt hjelpe.

Dikteren spør:
Hvem vil tjene Herren, på hans side stå,
hjelpe ham i striden falne sjeler nå?
Bort fra verden vike, Herren følge trygt,
flagget aldri svike, kjempe uten frykt?
---
Vi av hele hjertet følger deg, Guds Lam.
Du til kamp har kalt oss, Herre, led oss fram!
(Frances Havergal, Frelsesarmeens Sangbok nr. 247)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du vil hjelpe meg, støtte meg og styrke meg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
2 Krønikebok 16
2 Krønikebok 17
2 Krønikebok 18
2 Krønikebok 19
2 Krønikebok 20


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
2 Krønikebok 16
2 Krønikebok 17
2 Krønikebok 18
2 Krønikebok 19
2 Krønikebok 20