mandag 23. oktober 2023

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 4-6

Av hele ditt hjerte

Men dersom dere søker Herren din Gud der, skal du finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og hele din sjel. (5. Mosebok 4,29) Bibel 2011


Å søke Gud og å søke ham helhjertet er et gjennomgående tema i Bibelen. Løftet gjentas gang på gang: Dersom jeg søker ham av hele mitt hjerte så lar han seg finne.

Dikteren sier:
Jeg bringer deg, Jesus, mitt alt,
slett intet jeg holder igjen.
Jeg kommer, fordi du har kalt,
og alt gir jeg helhjertet hen.
Jeg engang var stridig mot Gud,
min fot gikk på selvvalgte veg.
Men nå vil jeg lyde ditt bud
og ofre mitt liv helt for deg.
(Fr. Booth-Tucker, Frelsesarmeens Sangbok nr. 286)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du har latt meg finne deg. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
5 Mosebok 4
5 Mosebok 5
5 Mosebok 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 4
5 Mosebok 5
5 Mosebok 6