lørdag 28. oktober 2023

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 9-10

Navnet Jesus

Om ham (Jesus fra Nasaret) vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. (Apostelgjerningene 10,43) Bibel 2011


Alle profetene vitner om den ene. Alle profetene vitner om ham som er veien, sannheten og livet - JESUS. I Jesu navn - bare ved navnet Jesus - ligger tilgivelse for synder!

Dikteren vitner:
Jesus, du meg elsker inderlig,
tilgir synd og leder rett min vei,
våker over sjelens skjulte liv.
Jesus, du er alt i alt for meg.
(Edward H. Joy, Frelsesarmeens Sangbok nr. 335)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for syndenes forlatelse. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10


Studiespørsmål av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 9
Apostlenes gjerninger 10