onsdag 1. november 2023

Dagens Bibellesning: Salmene 125-127

Livsfrukt

Barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. (Salme 127,3) Bibel 2011


Barn er villet av Gud, skapt av Gud. Barn er en velsignelse, en gave fra Gud. Gitt i foreldres varetekt for å bli tatt vare på og fostret.

Dikteren sier:
Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
---
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn.
(Gerd Grønvold Saue, Frelsesarmeens Sangbok nr. 67)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at barna hører deg til. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Salme 125
Salme 126
Salme 127


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Salme 125
Salme 126
Salme 127