lørdag 11. november 2023

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 13-14

Glede

Men disiplene ble fylt av glede og Den hellige ånd. (Apostelgjerningene 13,52) Bibel 2011


De første kristne opplevde mye motstand og forfølgelse. Likevel var de glade, fylt av Guds Ånd. Det nye livet de hadde fått del i var mye verdt for dem. Hva er det nye livet verdt for meg? Lar jeg Guds Ånd fylle meg?

Dikteren vitner:
Det strøymer ei livselv av lukke,
av glede fordi eg er til.
Guds bilete fekk eg til gåve,
og aldri han gløyme meg vil.
Eg lever og evig skal leva
ved han som leid døden for meg,
men sprengde dei gravlekkjer svære,
og opna til livslandet veg.
---
Ja, Kristus er kjelda den klåre,
eit havdjup av fryd og av fred.
Vel blenkjer det stundom ei tåre,
men livsvona atter meg gled.
Snart gryr det ein æveleg morgon,
og då skal eg verta han lik.
Det strøymer ei livselv av lukke,
min Gud, eg er endelaust rik.
(Trygve Bjerkrheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 68)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du fyller meg med glede. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14


Studiespørsmål av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 13
Apostlenes gjerninger 14