fredag 8. desember 2023

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 1-6

Snart

Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg! (Åpenbaringen 3,11) Bibel 2011


Jesus kommer igjen, ingen av oss vet når. Jeg oppfordres til å være påpasselig slik at jeg er klar uansett når han kommer.

Dikteren sier:
Hvor stort i denne siste tid,
å eie løftet i Gud ord
at snart vår Jesus komme skal,
og som konge han regjere skal på jord.
---
Han kommer snart, han kommer snart!
Med glede venter vi hans gjenkomst.
Blir det ved natt, ved gry, ved midnattstid,
vi vet at Jesus kommer snart!
(Thoro Harris, Schibboleth [1997] nr. 103)

BØNN: Kjære Jesus. Takk at du kommer snart! Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6


Studiespørsmål av Phil Layton:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 1
Åpenbaringen 2
Åpenbaringen 3
Åpenbaringen 4
Åpenbaringen 5
Åpenbaringen 6