fredag 15. desember 2023

Dagens bibellesning: Åpenbaringen 7-11

Guds lam

For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. (Åpenbaringen 7,17) Bibel 2011


Et lam skal være leder og veiviser? Det er slik himmelsk opp ned logikk. Et lam er ikke i stand til å lede en flokk eller vise vei til livsviktig vann, men lammet som er beskrevet i dagens vers er Jesus. Han er offerlammet som døde for meg, men sto opp igjen fra de døde. Han seiret over synden og døden.

Dikteren sier:
Rene, rene, rene er vi i lammets blod.
Rene, rene, rene er vi i lammets blod.
Vi skal leve med ham i all evighet,
vi skal leve med ham i all evighet,
vi skal leve med ham i all evighet, ære være Gud.
(Thomas Bjerkholt, Frelsesarmeens Sangbok nr. 208)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du leder til livet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11


Studiespørsmål av Phil Layton:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Åpenbaringen 7
Åpenbaringen 8
Åpenbaringen 9
Åpenbaringen 10
Åpenbaringen 11