tirsdag 19. desember 2023

Dagens bibellesning: Ester 1-5

En tid som denne

Mordekai ba dem si til Ester: "Tro bare ikke at du som den eneste av jødene skal berge livet fordi du er i kongens slott. For om du tier i denne tiden, vil hjelp og redning komme til jødene fra et annet sted, mens du og ditt farshus vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronningrang?" (Ester 4,13-14) Bibel 2011


Ester var utvalgt til å være dronning fordi den forrige dronningen ikke adlød kongen. Derfor vet Ester at et feiltrinn kan være fatalt. Hun har ikke avslørt for noen at hun er jøde, men nå er hennes folk i fare. Mordekai antyder at det er Guds verk at Ester er der hun er og at Gud har en plan for å redde sitt folk.

Gud har fortsatt en plan for å redde mennesker. Jesus vil frelse fra synd og fortapelse også i vår tid. Jeg tror at det er Guds vilje at jeg er her jeg er. Jeg tror at han vil bruke meg til å nå mennesker med evangeliet i denne tid.

Dikteren sier:
Nå Kristus kaller oss å vinne sjeler sunket dypt i syndens nød,
og føre dem til korsets stamme fram,
til redningsflodens kilde rød,
der Kristus selv, vår frelsermann,
befrier hver en sjel fra syndens tvang.
Fram vi går, seier får.
Mens vi kjemper striden her,
vi synger seierssang.
(Charles Mehling, Frelsesarmeens Sangbok nr. 452)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du frelser mennesker også i dag. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Ester 1
Ester 2
Ester 3
Ester 4
Ester 5


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Ester 1
Ester 2
Ester 3
Ester 4
Ester 5