søndag 17. desember 2023

Dagens bibellesning: 3 Johannes 1

Finansiering

Det var jo for å forkynne Navnet de dro ut, og de tar ikke imot hjelp fra hedningene. Derfor må vi ta oss av dem, så vi kan være medarbeidere for sannheten. (3. Johannes' brev 1,7-8) Bibel 2011


Dagens vers tar opp en viktig sak. Hvem skal finansiere kristen virksomhet? Her gis svaret enkelt og greit. De kristne skal finansiere sin virksomhet og misjonen.

Dikteren ber:
Hjelp meg, Gud, til å gi
både pengar, arbeid og tid
i den tenesta der eg er sett,
slik at eg kan forvalte den rett.
Gi meg kraft til å dele mitt brød
med dei menneska som er i nød.
Hjelp meg søkje fornying og fred.
Høyr meg, kjære Gud, når eg bed.
(Arne Myskja, Frelsesarmeens Sangbok nr. 359)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg gi til din sak. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
3 Johannes


Studiespørsmål av Phil Layton:
3 Johannes


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
3 Johannes