søndag 24. desember 2023

Dagens bibellesning: Judas 1

Bli værende!

Bli værende i Guds kjærlighet mens dere venter på at vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet skal føre dere til evig liv. (Judas 1,21) Bibel 2011


Jeg venter på at Jesus skal komme igjen. Jeg venter på å bli ført inn til det evige livet. Dagens vers sier at jeg må bli værende i Guds kjærlighet mens jeg venter. Bli værende!

Dikteren sier:
I bønnens vrå der får jeg kjærlighet
Å vise verden mild barmhjertighet.
Å elske andre som meg selv i alt,
Da er jeg verdens lys og jordens salt.
---
I bønnens vrå, i bønnens vrå,
Der får jeg kjenne fred og ro og trøst.
I bønnens vrå, i bønnens vrå,
Der hører jeg min kjære Frelsers røst.
(Olav Kvam, Frelsesarmeens Sangbok [1977] nr. 240)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg bli i din kjærlighet. Amen!

Dagens bibellesning (Bibel 2011):
Judas


Studiespørsmål av Phil Layton:
Judas


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
Judas