søndag 31. desember 2023

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 13

Kjærlighet definert

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. (1. Korinterbrev 13,7) Bibel 2011


Hvilke tanker dukker opp når jeg hører ordet kjærlighet? Er det varme følelser, begjær, trofasthet eller annet?

I kjærlighetens høysang defineres kjærligheten blant annet som at den utholder og tåler alt. Dette avsnittet fra Bibelen leses i brylluper. Likevel opplever veldig mange at kjærligheten i ekteskapet tar slutt. Er ikke Bibelens ord sanne? Jo, Paulus beskriver ikke kjærligheten mellom mann og kvinne i dette avsnittet. Han skildrer den guddommelige kjærligheten, den som er uselvisk. Slik kjærlighet tåler alt og søker ikke sitt eget. Den kan ikke produseres av meg som er et menneske, den kommer ene og alene fra Gud.

Dikteren sier:
Kjærlighet underfull, stor, 
syng det ut enn engang! 
Kjærlighet underfull, stor  
fyller min sjel med sang. 
Englene budskapet brakte, 
glede på jorden det skapte. 
Håp for den arme, fortapte 
bringer Guds kjærlighet stor.
---
Underfull, underfull, underfull, 
underfull kjærlighet stor.
(J. M. Driver, Frelsesarmeens Sangbok nr. 362)

BØNN:  Kjære Jesus. La meg leve i din kjærlighet. Amen!


Dagens bibellesning (Bibel 2011):
1 Korinterne 13


Studiespørsmål av Phil Layton:
1 Korinterne 13


Minikommentarer av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 13