fredag 2. januar 2015

003 ♥ Salmenes bok 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 1 Salme 1 Salme 1 Salme 1
Salme 2 Salme 2 Salme 2 Salme 2

Utvalgt Andakt

Oppskrift for et godt år

"Salig er den mann…" Sal 1,1

Salighet er et uttrykk for den høyeste lykke.  Her sies det ikke at det er en som skal bli salig når han engang forlater dette livet.  Han er salig nå.  Mannen melder seg ikke ut av verden.  Han er så absolutt til stede her, blant ugudelige, syndere og spottere, men han går ikke i spann med dem.  Han har lært å si nei på en positiv måte!

Folk som går gjennom livet og sier nei, blir vel som regel ikke betraktet som salige eller spesielt lykkelige, men om denne mannen kunne det altså sies.  Hans nei var et ja.  Den negative innstillingen uttrykte noe positivt.  Det var en farlig utvikling han sa nei til.  Først vandrer man i de ugudeliges råd, så står man på synderes vei, og endelig sitter man i spotteres sete.

Men han svarte da ja også!  Han sa ja til Guds ord.  Det grunnet han på og spiste.  Hans lyst var å lese Guds ord.  Resultatet av denne indre oppbyggingen gav seg utslag i et fruktbærende liv.  Han var lykkelig, denne første mannen vi møter i Salmenes bok, men han er ikke noe unntak.  Han viser oss faktisk veien til et godt nytt år.

Oddvar Nilsen
"Fra kraft til kraft"
Lunde Forlag 1995

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 1
Salme 2