søndag 4. januar 2015

026 ♥ Jesaja 18-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 18 Jesaja 18 Jesaja 18 Jesaja 18
Jesaja 19 Jesaja 19 Jesaja 19 Jesaja 19
Jesaja 20 Jesaja 20 Jesaja 20 Jesaja 20
Jesaja 21 Jesaja 21 Jesaja 21 Jesaja 21
Jesaja 22 Jesaja 22 Jesaja 22 Jesaja 22

Utvalgt kommentar

Jes 22,12-13
Det Gud ville med trengslene var å vekke folket til erkjennelse, gråt og bot.  Men selv med krig og død for øynene velger det lettsindige folk "fryd og glede".  De vil dekke sin fortvilelse bak et løssluppet syndeliv; de vil glemme sine vansker i lettsindige nytelser.  I morgen skal de muligens dø, hvorfor så ikke nyte livet i dag?
Jes 22,14
Men dess tyngre skal Herrens dom ramme dem.  Det har Herren åpenbaret profeten.  Han hører ikke bare folkets lettsindige jubel i sitt øre, men også Guds domsord.  Aldri skal denne deres synd tilgis.
Riktignok avvendte Herren ødeleggelse fra Jerusalem da konge og folk gjorde bot under Sankeribs beleiring. (Jes 37)  Men den gang ble bare dommen utsatt.  En dag skulle den slå ned på Jerusalem med tunge knusende slag.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 18
Jesaja 19
Jesaja 20
Jesaja 21
Jesaja 22