søndag 4. januar 2015

027 ♥ Matteus 8-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 8 Matteus 8 Matteus 8 Matteus 8
Matteus 9 Matteus 9 Matteus 9 Matteus 9
Matteus 10 Matteus 10 Matteus 10 Matteus 10

Utvalgt andakt

"Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne:  Vær frimodig sønn!  Dine synder er deg forlatt." Matt 9, 2

Fire menn kom bærende med en mann som var lam.  De regnet med at kunne de bare få ham frem til Jesus, ville han være hjulpet.

De hadde altså tillit til Jesus, disse fire.  De ble ikke til skamme.  "Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne:  Vær frimodig sønn!  Dine synder er deg forlatt!"

Da gav Jesus denne lamme mann det evige liv, for "hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet."

Noen skriftlærde som var til stede, sa da med seg selv:  "Denne spotter Gud."

De tenkte logisk:  Det er bare en som har rett til å tilsi syndenes forlatelse:  Gud alene!

Jesus sier altså noe som Gud alene har rett til å si.

Da sier Jesus til de skriftlærde:  "Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerte?  For hva er lettest, enten å si:  Dine synder er deg forlatt, eller å si:  Stå opp og gå."   (Matt 9, 4-5)

For å vise at Jesus har rett til å forlate synder, sier han til den verkbrudne:  "Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus."  Da står den lamme opp.  Jesu ord har helbredet ham.  Med det har Jesus vist at han, Menneskesønnen, er Gud.

Han har guddomsmakt til å forlate synder!

Jesus er den samme i dag.  Han ser deres tro som bringer noen frem for ham.  Det skal du regne med som ber for dine!  Du skal ha tillit til Jesus, ikke til din bønn.

Det er aldri forgjeves å bringe noen frem for Jesus!  La oss bare gjøre mer bruk av den retten!

Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 8
Matteus 9
Matteus 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 8
Matteus 9
Matteus 10