søndag 4. januar 2015

028 ♥ Romerne 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Romerne 7 Romerne 7 Romerne 7 Romerne 7
Romerne 8 Romerne 8 Romerne 8 Romerne 8

Utvalgt kommentar

Rom 8, 18-39

Paulus fortsetter her å tale om Åndens virkninger.  I v. 16-17 sies det at den gir oss visshet om barnekår og arv.  I v. 18-25 er dens virkning håp om herlighet.  Og hva gjør den ifølge v. 26-27?

Se v. 19-21 hvor nøye vi som kristne er knyttet sammen med hele skapningen.  Hva er det for et ord i v. 22-23 som karakteriserer tilværelsen?

Hvem er det som sukker og hvem er det som lider?

Hva sukker de alle etter?  Se 2 Pet. 3, 13.

Hva er betingelsen for det løfte som er nevnt i v. 28?

Hvor mange forskjellige årsaker nevner Paulus til den kristnes glede, selv om alt i verden synes å gå ham imot?  Se særlig v. 18 og 28-39.  Hva er den sterkeste makt i verden?

Ord til ettertanke:  Paulus' lovsang, v. 31-39.

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Romerne 7
Romerne 8


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Romerne 7
Romerne 8