søndag 4. januar 2015

031 ♥ Salmenes bok 12-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 12 Salme 12 Salme 12 Salme 12
Salme 13 Salme 13 Salme 13 Salme 13
Salme 14 Salme 14 Salme 14 Salme 14

Utvalgt kommentar

"Herrens ord er rene ord, som sølv lutret i en jord-ovn, sju ganger renset.  Du skal vokte dem, Herre; Du skal bevare dem fra denne slekt til evig tid." Sal 12, 7-8

Det har vært en del diskusjon omkring disse versene i Salme 12.  På den ene siden står bibeltro forkynnere som mener, slik kristne gjennom alle tider har gjort, at disse versene understreker det faktum at Gud vil bevare sitt ord.  Han vil ikke la forfall og ødeleggelse frata senere generasjoner muligheten til å lese og oppleve Guds ord.  Derfor vil han verne om det.

På den andre siden i debatten står liberale forkynnere som hevder at dette verset over hodet ikke har noe med Bibelforståelse å gjøre.  Men at Herren vil bevare de elendige som omtales i vers 6.

Ut fra teksten er det ikke tvil om at det er Herrens ord som skal bevares fra "denne slekt til evig tid."  Dette er også i overensstemmelse med Jesu ord i Matt 5,18 "For sannelig sier jeg dere:  Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt."  Gud har ikke bare en gang gitt oss sitt ord, Bibelen.  Han bevarer også dette ordet for oss.  De forsøk som er gjort på å redusere, forringe og ødelegge Bibelen har ikke, og vil ikke lykkes, fordi Herren vil holde sin hånd over Ordet.  Mange ganger i Skriften står det at Herren vil bevare sitt ord, at Hans ord eller bud vil stå fast til evig tid:  Salme 33,11, 111,7-8, 117,2, 119,89 + 160, Jes 40,8, Matt 24,35, 1. Peter 1,23 + 25, Åp 22,18-19.

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 12
Salme 13
Salme 14