søndag 4. januar 2015

032 ♥ Job 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 9 Job 9 Job 9 Job 9
Job 10 Job 10 Job 10 Job 10

Utvalgt kommentar

Job 9,21-24

Job borer seg videre ned i lidelsens gåte og gjør i enda høyere grad (enn i v. 14-20) Gud til en tyrann:

Skyldløs, slik som Job mener seg å være, − eller ugudelig, det gjør ingen forskjell, de må alle sammen lide.  Gud slår menneskene med sin svepe; han gjør ingen unntagelse for de fromme, − slik som de tre venner påstår.   "Han spotter de uskyldiges lidelse! "  Et forferdelig ord, talt av en mann i den ytterste fortvilelse!  Et av de sterkeste uttrykk i Jobs bok, − et uttrykk som i virkeligheten treffer midt i tilværelsens uløste gåte.  V. 23.

Gud har gitt hele jorden i den ugudeliges hånd.  Om dommerne dømmer urettferdig og således forbereder den uskyldige de største lidelser, er det Gud selv som har forblindet dommernes øyne.  Herren må selv ta skylden på seg for all urettferdighet og lidelse på jorden.   "Er det ikke han som gjør det, hvem er det da?"  V. 24.

Sterkere beskyldninger kunne Job ikke kommet med mot Gud.  Og etter ham har mennesker til alle tider reist den samme anklagen.  Gud gjøres ansvarlig for all urettferdighet og uforskyldt lidelse på jorden.  Man glemmer at det er mennesket selv som i sin tross har reist seg mot Gud (smlgn. v. 4: "hvem trosset ham og kom vel fra det? ") og ved sin synd nedkalt over seg og hele slekten lidelse og død som syndens uunngåelige følge.  Synd straffer seg selv.  Og Gud lar det skje for at det onde skal avsløre seg selv.  Han bruker så syndenes følger til å innhente menneskene, − ikke bare den enkelte, men også hele slekten, for å stanse synderen og få ham i tale.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 9
Job 10