søndag 4. januar 2015

051 ♥ Dommerne 12-16

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Dommerne 12 Dommerne 12 Dommerne 12 Dommerne 12
Dommerne 13 Dommerne 13 Dommerne 13 Dommerne 13
Dommerne 14 Dommerne 14 Dommerne 14 Dommerne 14
Dommerne 15 Dommerne 15 Dommerne 15 Dommerne 15
Dommerne 16 Dommerne 16 Dommerne 16 Dommerne 16

Utvalgt kommentar

Dom 12, 4-7

Efra'imittene har hånet østjordanstammene og kalt dem "rømlinger fra Efra'im".  Nettopp noe sådant var det østjordanstammene hadde vært engstelige for den gangen de bygde sitt alter (Josv. 22).  Efra'im vil således her ikke anerkjenne dem som selvstendige stammer.  I den krig som nå bryter løs, vinner Jefta og gileadittene seirer over Efra'im.  V. 4.
Etter seieren stenger gileadittene Jordans vadesteder, så efraimittene ikke skal komme tilbake til sitt land.  Hver gang noen prøver å komme over elven, blir de tatt i forhør og spurt om de er efraimitter. V. 5.
Hvis de benekter dette, byr de dem å si ordet "sjibbolet".  Dette er et i seg selv ubetydelig ord, det betyr "aks" eller "strøm", men efraimittene kunne ikke uttale lyden sch; de sa "sibbolet", ikke "sjibbolet".  Derved røbet de seg som efraimitter og ble drept.  Etter dette brukes ordet sjibbolet som et stikkord der skal skille det ekte fra det falske.  V. 6.
I 6 år var Jefta Israels dommer.  Han døde og ble begravd i en av Gileads byer.  V. 7.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Dommerne 12
Dommerne 13
Dommerne 14
Dommerne 15
Dommerne 16