søndag 4. januar 2015

055 ♥ Matteus 20-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 20 Matteus 20 Matteus 20 Matteus 20
Matteus 21 Matteus 21 Matteus 21 Matteus 21
Matteus 22 Matteus 22 Matteus 22 Matteus 22

Utvalgt kommentar

Matt 21,1-22

I Østen er eselet det vanlige ridedyr.  Hvilke betegnelser er brukt på Jesus i v. 1-11?  Betfage lå nærmere Jerusalem enn Betania.  Har du det samme villige sinn som eieren av disse dyrene når Herren begjærer noe av deg?

I v. 5 kjenner vi Matteus igjen.  Hvilken mening har du fått om Guds ord ved å studere Matteus' evangelium?  Skjer det noe tilfeldig i verden?  Enn i ditt personlige liv?

Så drar han inn i Jerusalem som konge, men ikke for å ta makta.  Det var han ikke kommet for, 20,28.  Hvordan ble han møtt, v. 8?  De mente det sikkert alvorlig, men vi husker hva de ropte noen dager senere.

Til forståelsen av at Jesus begynner sin gjerning i Jerusalem nettopp i templet, se 1 Pet. 4,17 og Jes. 56,7.

Bare prestene kunne gå inn i selve templet, v. 12.  Folket hadde bare adgang til forgården.  Der solgtes forskjellige nødvendighetsartikler til ofringene.

De blinde og halte ble heller ikke glemt denne dagen.

Hva er det bladrike fikentreet bilde på?  Alle Jesu velsignelser gjelder mennesker.  Hans eneste forbannelse et sjelløst, ufruktbart fikentre.  Hvilken advarsel ligger det allikevel for oss i denne fortellingen?  Men legg merke til at det er et ufruktbart fikentre.  Jesus bare stedfester det som allerede er fullført i det.

Hva er det for en betingelse Jesus i v. 21-22 setter for bønnhørelse?  Det er flere forskjellige sider av Jesu karakter som kommer frem i det vi har lest idag.  Nevn noen!

Ord til ettertanke:  Se din konge kommer til deg!

Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 20
Matteus 21
Matteus 22

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 20
Matteus 21
Matteus 22