mandag 5. januar 2015

080 ♥ Salmenes bok 33-35

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 33 Salme 33 Salme 33 Salme 33
Salme 34 Salme 34 Salme 34 Salme 34
Salme 35 Salme 35 Salme 35 Salme 35

Utvalgt kommentar

Sal 33, 10-12
Gud er ikke bare altets skaper. Han er også verdensherskeren. Om sterke hedningefolk legger sine råd, – omstyrter han disse så deres planer blir til intet (smlgn. Salme 2). Ingen – ikke engang de store verdensriker formår noe mot ham. V. 10. Men Guds eget råd står fast. Det kan ingen mennesker gjøre til intet. V. 11. Hvor må ikke da det folk være lykkelig som har en så stor og mektig Gud. «Salig er det folk hvis Gud Herren er.» «For de oppriktige sømmer seg lovsang.» V. 12.

Sal 33, 13-15
Gud er ikke likegyldig og uinteressert i menneskenes liv og ferd. «Fra himlenes høye sete han holder hellig vakt.» Han ser ned på menneskene og følger deres gang. Han som har skapt dem, slipper dem ikke av øyet. «Han gir akt på alle deres gjerninger.» For den ugudelige bringer dette uro og angst. Men for den gud-fryktige er det en salig trøst og en stadig ny kilde til lovsang.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 33
Salme 34
Salme 35