mandag 5. januar 2015

084 ♥ 1 Korinterne 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Korinterne 7 1 Korinterne 7 1 Korinterne 7 1 Korinterne 7
1 Korinterne 8 1 Korinterne 8 1 Korinterne 8 1 Korinterne 8

Utvalgt andakt

Én Gud og én Herre

"Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi." 1 Kor 8,6

Tenk om vi ikke visste dette! Tenk om livet bak kulissene vrimlet av gudemakter som i innbyrdes slåsskamp lekte med menneskenes liv og lykke! Tenk om vi enda levde i det fortvilte kaos, det angstfylte mørke som vi kaller hedenskap!

Av oss selv vet vi mennesker ikke det minste om Gud. Vi kan lengte etter ham, ane ham som noe som eksisterer bak livets mange gåter. Mens noen bygger sin gud av tre og stein og plasserer ham i det flotteste byggverk, lager andre sitt gudsbilde av tankens materialer og plasserer det i sitt eget selvbestemmelsestempel. Men disse guder er menneskeverk på tvers av all bibelsk tro.

Apostlenes forkynnelse kan alene lære oss den sanne Gud å kjenne. For deres ord er basert på Guds handlingsplan med Kristus som vårt eneste håp. Det finnes bare én Gud som med sin allmakt er kilden til alt som lever og er til. Derfor har Gud alle livstråder i sin hånd. Det finnes ikke den situasjon som ikke han har full kontroll over.

For oss eksisterer det bare én Gud og Far. Fra ham har alt sin opprinnelse og mot ham skal vårt liv sikte. "Vi er til for ham" står det i teksten. Vi er ikke skapt av tilfeldigheter, men til å være et Kristus-vitnesbyrd for verden. Ved et sløvt kristenliv må vi ikke bli til anstøt for de svake, skriver apostelen (1 Kor 8, 9). Et alvorsord til ettertanke.

Ved Kristus er alt blitt til, leste vi. Når apostelen poengterer dette så sterkt, sikter han ikke bare til det liv vi fikk i fødselen, men det liv Kristus vant for oss på korset. Vårt syndige opprør førte oss på villspor, men Kristi fullbrakte seier ble vår redning.

Med alt mitt strev jeg fant ei fram til deg.
Min Jesus takk at du fant fram til meg.
Og fast du holder meg det vet jeg godt,
på veien hjem til himlens lyse slott.

Erik Høiby
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Korinterne 7
1 Korinterne 8


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Korinterne 7
1 Korinterne 8