mandag 5. januar 2015

088 ♥ Job 25-26

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 25 Job 25 Job 25 Job 25
Job 26 Job 26 Job 26 Job 26

Utvalgt kommentar

GUDS HERSKERMAKT

Job 25

Bildad har svært lite å si i denne omgangen. De tidligere talene har vært preget av en utålmodig irettesettelse i begynnelsesfasen, men slik er det ikke med denne. Den korte talen inneholder høye tanker om Gud og meget ydmykende ideer om mennesket. For så vidt omfatter den det som Elifas allerede har understreket, Guds makt og renhet. Det er mulig at Bildad ble sjokkert over Jobs oppramsing av de ondes herjinger på jorden (kap. 24). Han leder i hvert fall tanken bort fra dette jordiske og syndige og viser til Guds opphøyde vesen. I denne forbindelsen beskriver han en renhet som får selv stjernene til å blekne (vers 5).

At Gud skaper fred i sine høye himler (vers 2), kan sikte til falne engler som engang gjorde opprør mot Gud. Ellers kan det være vanskelig å forstå at det er nødvendig å skape fred i den fredens bolig som himmelen er. Guds skarer er imidlertid ikke bare engler. Også stjernene inngår blant dem (vers 3). Gud kontrollerer alle himmelske legemer, åndelige og materielle, og hans ord er lov. Mennesket står altså her overfor en fryktinngydende herskermakt, ulik all makt man finner på jorden. Mennesket er så fjernt fra Gud i makt og moralsk fullkommenhet at kritikk av Gud betyr det samme som at det minste kryp opponerer mot Skaperen (vers 6).

Spørsmålene som stilles i vers 4: "Hvorledes skulle da et menneske være rettferdig for Gud eller en som er født av en kvinne, være ren?" er meget viktige. Ingen er i stand til å skape sin egen rettferdighet, og det er ikke snakk om å være rettferdig bare etter menneskelige begreper og i sammenligning med andre mennesker. Det er Guds rettferdighet det dreier seg om. Bare han er i stand til å rettferdiggjøre. Det er først i Det nye testamente dette problem løses. Gud går selv inn i menneskets sted, den rettferdige dør for urettferdige, og Kristus blir vår rettferdiggjørelse. Dermed kan Gud rettferdiggjøre den ugudelige som tror på Kristus.

I vers 5 knyttes fysisk klarhet til etisk renhet og brukes som en sammenligning. Guds renhet er av en slik art at ikke de mest strålende fysiske forhold kan yte ham rettferdighet om de skal brukes som bilder. Han er suveren. Menneskets ydmyke opprinnelse og dets liv på jorden blir for Bildad også et uttrykk for dets moralske uverdighet (vers 6). Det han sier, er vektig og riktig nok, men at det er noe svar på Jobs tale eller noen løsning på hans problem, kan man ikke si.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind III)"
Filadelfiaforlaget, 1987

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 25
Job 26