mandag 5. januar 2015

092 ♥ 2 Mosebok 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 1 2 Mosebok 1 2 Mosebok 1 2 Mosebok 1
2 Mosebok 2 2 Mosebok 2 2 Mosebok 2 2 Mosebok 2
2 Mosebok 3 2 Mosebok 3 2 Mosebok 3 2 Mosebok 3
2 Mosebok 4 2 Mosebok 4 2 Mosebok 4 2 Mosebok 4

Utvalgt kommentar

Andre Mosebok

Hebr.: "We'elleh shemot": "Og dette er navnene". Gresk og latin: "Exodus". "Utgang".

Flere steder i Andre Mosebok får vi høre at Gud befalte Moses å skrive (2 Mos 17, 14; 24, 4; 34, 27). I 2 Mos 17, 14 står det: "Da sa Herren til Moses: Skriv dette ned i bokrullen!" I Joh 5, 47 taler Jesus Kristus om Moses' skrifter.

Den greske oversettelsen, Septuaginta, bruker overskriften "Utgang" for å rette oppmerksomheten mot den store begivenheten at Israelsfolket forlot Egypt for å dra til Kanaan (19, 1).

Andre Mosebok har først et innledningskapittel. Videre fortelles det om Moses fra han ble født til han ble en voksen mann (2 – 4). Det kom til en sterk konfrontasjon med kongen i Egypt, Farao (5 – 7). Ni plager rammet så Egypt (7 – 10). Den siste plagen var død over alle de førstefødte i landet. Men dommen rammet ikke Israel, som befant seg i hus der blodet av påskelammet var strøket på dørkarmen. Påsken var redningen (11 – 13). Så begynner utvandringen fra Egypt (13–15). Folket drar fra Elim til Sinai (15 – 18), der Gud slutter pakt med dem (19 – 20) og paktens ord blir gitt (20 – 24).

Gud gir detaljerte påbud om tabernaklet, om alt utstyret og prestetjenesten (25 – 31).

Folket lager gullkalven og forføres til avgudsdyrkelse. Men Gud er villig til å fornye pakten (32 – 34). Tabernaklet og alt som hører til, blir satt opp slik Gud har befalt (35 – 40).

Introduksjon til 2 Mosebok
"Bibelen Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 1
2 Mosebok 2
2 Mosebok 3
2 Mosebok 4