tirsdag 6. januar 2015

114 ♥ 2 Samuelsbok 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Samuelsbok 1 2 Samuelsbok 1 2 Samuelsbok 1 2 Samuelsbok 1
2 Samuelsbok 2 2 Samuelsbok 2 2 Samuelsbok 2 2 Samuelsbok 2
2 Samuelsbok 3 2 Samuelsbok 3 2 Samuelsbok 3 2 Samuelsbok 3
2 Samuelsbok 4 2 Samuelsbok 4 2 Samuelsbok 4 2 Samuelsbok 4

Utvalgt kommentar

2 Sam 3,35–39
David sørger over Abner under faste. Forgjeves prøver folket å få ham til å spise. V. 35. Denne sorg åpenbarer for dem alle Davids rettskaffenhet. Han vant på denne måten deres tillit og sympati. "Alt det kongen gjorde, syntes folket godt om." Kongens sorg var så ekte og følt at folk utover hele landet forsto at David ikke hadde noe med drapet på Abner å gjøre. V. 37.
David viste også sin storhet derved at han kalte sin falne motstander "en høvding" og "en stor mann". V. 38. Derimot føler David selv seg ennå svak. Han er visstnok salvet til konge, men hans makt er liten. Og hans søstersønner, som er hans hærførere, har ved sin handlemåte vist seg som egenmektige menn. David ønsker at Herren må gjengjelde deres ondskap. V. 39.
Denne tildragelse har vist folket Davids edelmodige sinn. Det har mere enn før bøyd deres hjerter til ham. Og Davids makt er på denne måten styrket.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Samuelsbok 1
2 Samuelsbok 2
2 Samuelsbok 3
2 Samuelsbok 4