tirsdag 6. januar 2015

140 ♥ 2 Korinterne 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Korinterne 9 2 Korinterne 9 2 Korinterne 9 2 Korinterne 9
2 Korinterne 10 2 Korinterne 10 2 Korinterne 10 2 Korinterne 10

Utvalgt andakt

Åndelig krigføring − Bønn

For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. 2 Kor 10,4

Vi er borgere av to verdener. Vi er et åndelig folk som er utfridd av vår Herre til å leve som hans folk i Guds rike, og samtidig er vi mennesker som lever i en svært fysisk verden som fortsatt plages av sin fars natur, nemlig Adams. Men vår strid er åndelig. Det kan se fysisk ut, som når vi vekker sterke følelser med åpenbart kjødelige mål, men Apostelen Paulus sier at vår strid er åndelig, og at de eneste effektive våpen for vår krigføring også er åndelige.

Disse våpnene er "mektige" fordi de er åndelige, de angriper kilden til problemene. Sataniske festningsverker gjør motstand mot Guds rikes framgang, og djevelske argumenter skryter av seg selv mot Gud. Disse motstanderne vil ikke bøye seg for menneskelig forstand, jordisk nidkjærhet eller menneskeskapte våpen.

Bønn omskaper åndelig handling til praktisk gjennombrudd. Vår krigføring krever en åndsfylt, Bibelsiterende, Hellig Ånds-ledet, overnaturlig bønn. Denne typen bønn tvinger djevelens gjerninger i kne, stopper munnen på løgneren, og gjenoppretter sinnene til de som er fanget av sin egen ulydighet.

Jack Hayford
"Levende Ord − Stille stunder for et åndsfylt liv"
Hermon Forlag, 1996

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Korinterne 9
2 Korinterne 10


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Korinterne 9
2 Korinterne 10