tirsdag 6. januar 2015

141 ♥ 2 Mosebok 29-32

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Mosebok 29 2 Mosebok 29 2 Mosebok 29 2 Mosebok 29
2 Mosebok 30 2 Mosebok 30 2 Mosebok 30 2 Mosebok 30
2 Mosebok 31 2 Mosebok 31 2 Mosebok 31 2 Mosebok 31
2 Mosebok 32 2 Mosebok 32 2 Mosebok 32 2 Mosebok 32

Utvalgt kommentar

Salveoljen

2 Mos 30,22–33
Av myrra, kanelbark, kalmus, kasia og olivenolje skal Moses lage en salve. Denne salveolje skal han stryke over de ting som skal plaseres i templet: først selve tabernaklet, så arken, skuebrødsbordet, den sjuarmede lysestaken, røkofferalteret, brennofferalteret og kobberbekkenet, − og over alle de redskaper som hørte med til disse ting. Derved skulle alt dette bli innvidd og helliget til gudstjenestlig bruk. "Du skal hellige dem, så de blir høyhellige". Likeledes skal Aron og hans sønner innvies til sin prestetjeneste ved å overstrykes med denne salveolje. Og etter dem alle som siden skal være prester for Herren.
Men også salveoljen selv var hellig. Derfor måtte den ikke anvendes til annet bruk enn det som her var foreskrevet. Og heller ikke måtte det lages maken til den. Det var forbundet med dødsstraff å bryte denne forordning.

Den hellige røkelse

2 Mos 30,34–38
Av forskjellige slags krydderier som nærmere blir bestemt og av virak skal Moses lage røkelse. Virak har en sterk vellukt og anvendtes derfor meget til gudstjenestlig bruk. Røkelsen skal krydres med salt, men ellers ikke blandes med noe, således at den er "ren" og "hellig". Når så en del av dette med en morter er støtt til pulver, skal det legges "foran vitnesbyrdet" (arken) d. v. s. på røkofferalteret som var plasert i Det hellige, rett foran inngangen til Det allerhelligste. – Om røkelsen gjelder videre det samme som for salveoljen: den må ikke anvendes til profant bruk, og ikke etterlignes. Begge deler var forbunnet med dødsstraff.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Mosebok 29
2 Mosebok 30
2 Mosebok 31
2 Mosebok 32