tirsdag 6. januar 2015

150 ♥ Salmenes bok 63-65

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 63 Salme 63 Salme 63 Salme 63
Salme 64 Salme 64 Salme 64 Salme 64
Salme 65 Salme 65 Salme 65 Salme 65

Utvalgt kommentar

TØRST ETTER GUD

Salme 63
Hjertelengsel kunne også være en passende overskrift på denne salmen. David lengtet etter Gud av hele hjertet. Søking og tørst er de begreper som brukes, og de taler sitt tydelige språk. Til sammen utgjør de et intenst ønske. At han søkte Gud tidlig (vers 2), kan gå på tidspunktet på dagen, men det kan også gå på tidlig i livet eller før han søker noe annet eller noen annen. Altfor mange søker Gud som siste utvei. Slik var det ikke med David.
Vers 3 definerer det han egentlig søker etter. I Juda ørken (vers 1) er det så mye som er annerledes enn i Jerusalem, men det som plager David mest, er at han ikke lenger har adgang til helligdommen. Der hadde han sett Guds makt og herlighet, og nå ønsket han den samme åpenbaringen i ørkenen. I eksilet har han ikke de muligheter som han før har hatt, men Gud er tross alt den samme. Minnene om det som hadde vært og de syner han hadde hatt i det åndelige høylandet, blir nå trøsten i den mørke dalen. Fortidens opplevelser danner troen på framtiden (vers 8). I gode dager skal man legge opp for dårlige, som kan komme.
Fra vers 6 uttrykker han den tilfredsstillelse han vet han skal oppleve. Han begynte med "min sjel tørster", men nå er han kommet til "min sjel skal bli mettet". Å få en mettet sjel vil si at den er fullkomment tilfreds. Den er forsynt og vil ikke ha mer. Det er lett nok å komme til slike konklusjoner når alt ligger til rette for det. Noe annet blir det i ørkenens ensomhet, når man må kjempe seg gjennom nattevaktene (vers 7). Men David er sterk i sin tro og vet hvem han kan regne med.
David jubler i skyggen av Guds vinger (vers 8). Det kan være at han her refererer til kjerubenes vinger over lokket på paktsarken, det som kaltes soningsdekket eller nådestolen og som symboliserte det guddommelige nærvær. Men det kan også være et uttrykk som betegner beskyttelse under symbolet av vinger. Det er for øvrig et meget brukt bilde i Davids salmer.
Sjelen som henger fast ved Gud (vers 9), minner om noe som er limt fast, eller grodd sammen, noe som ikke oppløses så lett. Prøvelser og vanskeligheter kan ikke oppløse dette forholdet. Verken gode eller onde dager er i stand til å bryte det. Sjelen har funnet sitt tilfluktssted og akter å være der. Henger vi ved Gud, vil han holde oss oppe bestandig.
Jordens nederste dyp (vers 10) er dødsriket. Det blir deres oppholdssted som står den gudfryktige etter livet. Versene 10 og 11 og siste linje i vers 12 beskriver de ugudeliges lodd.
Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind III)"
Filadelfiaforlaget, 1987

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 63
Salme 64
Salme 65