tirsdag 6. januar 2015

151 ♥ Ordspråkene 1

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Ordspråkene 1 Ordspråkene 1 Ordspråkene 1 Ordspråkene 1

Utvalgt kommentar

Salomos ordspråk

Nøkkelordet i Ordspråkene er visdom. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Å leve gudfryktig og rettferdig i en ugudelig verden er bare mulig ved å holde seg til Guds ord og bud. Ordspråkene gir oss Guds åpenbarte ord for hvordan Hans folk skal leve i hverdagen og søke visdom i de mange forhold som mennesket lever i. Guds visdom åpenbarer hvordan en skal forholde seg til Gud, foreldre, barn, sin neste og til dem som har myndighet. Salomo får visdom til å bruke både vers, lignelser, spørsmål og svar, korte historier og mange kloke leveregler, for å formidle Guds visdom til kunnskap og erkjennelse i livets mange situasjoner. Visdommens messianske perspektiv bryter stadig igjennom i boken.

Fordi Salomo, den store vismann i Israel, er det åpenbaringsvitnet som står mest sentralt i boken, er også den hebraiske tittelen på denne boken "Mishle Shelomoh" ("Ordspråk av Salomo") (1, 1). Den greske tittelen er "Paroimiai Salomontos" ("Salomos Ordspråk"). Den latinske tittelen, "Liber Proverbiorum" ("Ordspråksboken"), kombinerer ordene "pro" ("for") og "verba" ("ord") for å beskrive hvordan ordspråkene sammenfatter mange ord til få. De rabbinske skriftene kalte Ordspråkene "Sepher Hokhmah" ("Visdomsboken").

Introduksjon til Salomos ordspråk
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Ordspråkene 1