tirsdag 6. januar 2015

152 ♥ Jeremia 47-52

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jeremia 47 Jeremia 47 Jeremia 47 Jeremia 47
Jeremia 48 Jeremia 48 Jeremia 48 Jeremia 48
Jeremia 49 Jeremia 49 Jeremia 49 Jeremia 49
Jeremia 50 Jeremia 50 Jeremia 50 Jeremia 50
Jeremia 51 Jeremia 51 Jeremia 51 Jeremia 51
Jeremia 52 Jeremia 52 Jeremia 52 Jeremia 52

Utvalgt kommentar

Jer 51, 11–26
Det betones sterkt at det er Herren som står bak Babels ødeleggelse. Det er Herrens hevn, "hevnen for hans tempel" som nå fullbyrdes. Derfor kaller han mederkongene fram, v. 11, og maner dem til kamp mot Babel, v. 12. Babel benevnes som den "der bor ved det store vann", nemlig ved Eufrat. Og som "den der er rik på skatter". Men med all denne herlighet er det nå forbi. "Målet for din vinning er fullt." Herren har satt punktum, v. 13. Ved en hellig ed har Herren nå svoret Babels undergang. Om kaldeerne er tallrike som gresshopper, skal likevel fienden "oppløfte frydeskrik over dem", v. 14.

For ingen må glemme hvem Gud er. Han er den allmektige skaper, v. 15. Og han styrer og oppholder jorden gjennom alle tider, v. 16.

Men avgudsbildene er kun menneskeverk, tomhet og løgn, v. 17. De skal alle gå til grunne, v. 18. Hvor ulik den allmektige, levende Gud er disse tomme bilder! v. 19.

Babel betegnes på ny som "Herrens hammer". (Se 50, 23.) Med dette redskap har Herren "knust folkeslag", v. 20–23. Men når redskapet hovmoder seg mot Herren, skal også det til slutt få smake Herrens gjengjeldelse, v. 24.

Herren kaller Babel "fordervelsen berg", fordi så megen fordervelse har gått ut derfra over hele jorden. Derfor vil Herren styrte det ned fra dets høye stilling. I virkeligheten lå Babel på en slette, ikke på et berg, men ved sitt hovmot har de opphøyet seg selv og skal derfor styrtes ned. "Jeg vil gjøre deg til et utbrent berg", som en utbrent vulkan, v. 25. Det duger ikke engang til bygningsmateriale. Landets storhet og byggende evne er for alltid forbi, v. 26.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jeremia 47
Jeremia 48
Jeremia 49
Jeremia 50
Jeremia 51
Jeremia 52