onsdag 7. januar 2015

156 ♥ 1 Kongebok 5-9

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Kongebok 5 1 Kongebok 5 1 Kongebok 5 1 Kongebok 5
1 Kongebok 6 1 Kongebok 6 1 Kongebok 6 1 Kongebok 6
1 Kongebok 7 1 Kongebok 7 1 Kongebok 7 1 Kongebok 7
1 Kongebok 8 1 Kongebok 8 1 Kongebok 8 1 Kongebok 8
1 Kongebok 9 1 Kongebok 9 1 Kongebok 9 1 Kongebok 9

Utvalgt kommentar

1 Kongebok 8,41–43
Templet var en helligdom for Israel. Men Salomo forutsetter at Herrens store gjerninger vil bli kjent også blant hedningene, og at det derfor vil komme folk "fra fjerne land for Herrens navns skyld".

Må da også disse få lov til å tilbe i Herrens hus, og Herren høre deres bønn.

"Så alle Jordens folk må lære å kjenne ditt navn og frykte deg". Herren var for stor til å kunne bo i et jordisk hus; han ville heller ikke begrense seg til et enkelt folk.

Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Kongebok 5
1 Kongebok 6
1 Kongebok 7
1 Kongebok 8
1 Kongebok 9