torsdag 8. januar 2015

183 ♥ 3 Mosebok 10-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 10 3 Mosebok 10 3 Mosebok 10 3 Mosebok 10
3 Mosebok 11 3 Mosebok 11 3 Mosebok 11 3 Mosebok 11
3 Mosebok 12 3 Mosebok 12 3 Mosebok 12 3 Mosebok 12

Utvalgt andakt

Men Arons sønner Nadab og Abihu tok hver sitt ildkar og la ild i dem og la røkelse på ilden og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn. (3 Mos 10, 1–2)

Arons sønner var vigslet til en hellig tjeneste. Deres klær og arbeid var innviet til Israels Gud. Men deres hjerte var ikke helliget og deres øyne var ikke åpne. De kunne ikke sjeldne mellom rett og urett, mellom hellig og vanhellig.

Da de gikk inn for Herrens ansikt, hadde de fremmed ild i ildkarene sine. De hadde ikke hentet ilden fra alteret for Guds åsyn (3 Mos 16, 12). Ilden på alteret hadde Herren selv tent (3 Mos 9,24), og prestene skulle påse at den ikke ble slokket.

Herrens dom er streng over disse prester. Ilden fra Herren rammer dem og livet deres kan ikke reddes.

Arons sønn Nadab nevnes først. En av betydningene av hans navn er fribåren. Enkelte har oversatt det med liberal. I hvert fall stilte han seg fritt i forhold til det Gud hadde sagt.

"Fremmed ild" er når vi henter verden inn i Guds rike, når kjødet får livsrett i tjenesten for Gud. Profeten advarer mot å "sette sin lit til mennesker og holde kjød for sin arm, som vender sitt hjerte fra Herren" (Jer 17,5).

Den fremmede ild lignet svært på ilden fra alteret. De fleste så ikke forskjell, men Herren avslørte det med en gang. Etterligninger blir ikke godtatt.

Herren vil fortelle oss at vi kan bare tjene Gud med det som er gitt oss av Gud. Han gir den utrustning og de gaver vi skal bruke. Det han har helliget i vårt liv, vil han bruke. Den ild han har tent, vil han skal lyse og varme.

Kjell Dahlene
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 10
3 Mosebok 11
3 Mosebok 12