torsdag 8. januar 2015

184 ♥ 2 Kongebok 1-5

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 1 2 Kongebok 1 2 Kongebok 1 2 Kongebok 1
2 Kongebok 2 2 Kongebok 2 2 Kongebok 2 2 Kongebok 2
2 Kongebok 3 2 Kongebok 3 2 Kongebok 3 2 Kongebok 3
2 Kongebok 4 2 Kongebok 4 2 Kongebok 4 2 Kongebok 4
2 Kongebok 5 2 Kongebok 5 2 Kongebok 5 2 Kongebok 5

Utvalgt kommentar

Andre Kongebok

I Andre Kongebok føres frelseshistorien videre fra Første Kongebok. To riker, nordriket Israel og sørriket Juda, går mot bortførelse og fangenskap. Gudsåpenbaringen viser med all tydelighet hvordan synd og avgudsdyrkelse fører til ødeleggelse av folk og samfunn.

Nitten onde konger følger etter hverandre som herskere i Israel, og landet faller, og folket blir bortført til Assyria (i 722 f. Kr.). Bildet er litt lysere for Juda, der noen gudfryktige konger fra tid til annen forsøker å skape reform etter deres forgjengeres ondskap. Men syndeskylden må straffes. Det er mer ondskap enn rettferdighet, og Juda og folket føres bort til Babylon, og Jerusalem blir ødelagt (586 f. Kr.). 2. Kongebok skildrer Elisjas mektige profetgjerning.

Introduksjon til 2 Kongebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 1
2 Kongebok 2
2 Kongebok 3
2 Kongebok 4
2 Kongebok 5