torsdag 8. januar 2015

192 ♥ Salmenes bok 81-83

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 81 Salme 81 Salme 81 Salme 81
Salme 82 Salme 82 Salme 82 Salme 82
Salme 83 Salme 83 Salme 83 Salme 83

Utvalgt kommentar

NÅR GUD HOLDER DOM

Salme 82

Urettferdigheten har tatt overhånd, og Gud reiser seg for å holde dom. At han står midt iblant guder (vers 1), kan tolkes dit hen at han troner blant himmelske vesener, men sett i lys av vers 6 og Jesu bruk av dette ordet i Joh. 10,34, er det mer sannsynlig at det menes herskere på jorden som i kraft av sine representative stillinger står for guddommelig autoritet. Vers 2 er da en anklage mot disse for at de ikke skjøtter sitt høye verv på rett måte. De dømmer urettferdig og holder med de ugudelige. Korrupsjonen har nådd et område som setter rettssikkerheten i fare. Et eksempel på dette har vi i Jesu tale om den urettferdige dommer og enken (Luk. 18, 1-6).

Den beskyldning og oppfordring som forekommer i versene 2 og 3 er ikke ny eller enestående. Blant annet forekommer eksempler på dette i 1. Sam. 8,3. Es. 1,17. Jer. 21,12 og Mika 7,3. Dommernes spesielle forpliktelse var å sørge for småfolk og fattige, farløse og elendige, slik at ikke disse utsatte grupper ble utnyttet av dem som var sterkere. Når dommerne tok de sterkes parti og lukket øynene for nøden (vers 5), oppstod det uholdbare tilstander. Det var her Gud grep inn for å holde dom over dommere.

Selve dommen beskrives fra vers 6. Gud hadde plassert disse dommere høyt, i ansvarsfulle stillinger, men de måtte dø som vanlige mennesker (vers 7). I NT beskriver Paulus øvrighetspersoner som mennesker som er innsatt av Gud (Rom. 13, 1-6). Han tok ikke her hensyn til om de var gudfryktige eller ikke. Men ingen som har autoritet, har lov til å misbruke denne. Når så skjer, vil han som er all jordens dommer holde dom over dem. Den som er meget overgitt, vil det også bli krevd mye av igjen. At dette ikke bare gjelder det folk som i særlig grad ble kalt "Guds eiendomsfolk" − Israel − går fram av det siste verset. Alle folkeslag er Guds eiendom. I dette verset ber Asaf om at Gud skal reise seg og holde dom. Det tyder på at urettferdigheten har tatt overhånd.

Jordiske dommere kan ta feil, og det behøver ikke å bety at de er korrupte. Ingen kan dømme med fullkommenhet i alle saker. Det kan skyldes manglende kunnskap, og det kan være at de saker det gjelder er så infløkte at man rett og slett ikke finner alle tråder. Derfor er det også appellrett til høyere domstoler. Men det det her advares imot og tales strengt om, er forskjellsbehandling ved domstolene. Gud er den eneste fullkomne dommer fordi han er den eneste som er fullkomment rettferdig.

Oddvar Nilsen
"Daglig Bibelkommentar (Bind IV)"
Filadelfiaforlaget, 1988

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 81
Salme 82
Salme 83