torsdag 8. januar 2015

198 ♥ 2 Kongebok 11-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Kongebok 11 2 Kongebok 11 2 Kongebok 11 2 Kongebok 11
2 Kongebok 12 2 Kongebok 12 2 Kongebok 12 2 Kongebok 12
2 Kongebok 13 2 Kongebok 13 2 Kongebok 13 2 Kongebok 13
2 Kongebok 14 2 Kongebok 14 2 Kongebok 14 2 Kongebok 14
2 Kongebok 15 2 Kongebok 15 2 Kongebok 15 2 Kongebok 15

Utvalgt andakt

De kastet mannen ned i Elisas grav, og med det samme mannen rørte ved Elisas ben, ble han levende igjen. 2 Kong 13,21

Ildprofeten Elias’ etterfølger Elisa var en åndsfylt personlighet liksom sin forgjenger. Det er underlig å lese om den åndsmakt som gikk ut fra ham. Men den opphørte ikke da han døde. Israel holdt på å begrave en mann da moabittenes røverflokker overrasket dem. De kastet da den døde mannen ned i Elisas grav og et under skjedde: Da mannen berørte Elisas ben ble han levende.

En åndsfylt kristen vil også øve sin innflytelse etter sin død. Mange kan fortelle om det. Minnet om troende foreldre kan vekke en sønn og datter til ettertanke. De fant mors bibel, et brev far skrev, et ord de en gang sa, dukker opp i deres erindring og blir levende. Berøringen av slike minner vekker liv i dem.

Det er en trøst i dette. Om troende foreldres grav er gressgrodd, lever deres innflytelse over barnet ennå. I skyggen av deres minne arbeider Gud med dem de ba for.

I dag vil Gud føre deg i berøring med et slikt minne. Har det et bud til deg om å søke Guds rike først?

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Kongebok 11
2 Kongebok 12
2 Kongebok 13
2 Kongebok 14
2 Kongebok 15