torsdag 8. januar 2015

209 ♥ Lukas 23-24

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Lukas 23 Lukas 23 Lukas 23 Lukas 23
Lukas 24 Lukas 24 Lukas 24 Lukas 24

Utvalgt andakt

Den dag ble Pilatus og Herodes venner; før hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Luk 23,12

Vi vet ikke hvori fiendskapet mellom disse to mektige besto. Antagelig var det bare småting siden det var en så liten oppmerksomhet som var nok til å rydde fiendskapet av veien.

Herodes gjennomskuet ikke Pilatus. Han forsto ikke at det ikke var for å vise en oppmerksomhet dette ble gjort, men for selv å komme utenom en avgjørelse. Han ville ha en å dele ansvaret med. Vennskapet ble således ikke bygget på tillit.

Slik er ofte verdens vennskap. Det er av og til to som finner hverandre i det felles ønske å bli ansvaret kvitt.

Men dette er ikke virkelig vennskap. Det er ikke verd navnet vennskap engang.

For vennskap bygger på åpen tillit − og et slikt vennskap er verd gull. Takk Gud for en slik gave, og prøv det for Guds ansikt om det holder mål for ham.

Be i dag for dine venner. Dere er satt til å hjelpe hverandre fram til det evige liv.

Og be Gud gjøre deg til en trofast venn.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Lukas 23
Lukas 24

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Lukas 23
Lukas 24