fredag 9. januar 2015

222 ♥ Daniel 1-6

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Daniel 1 Daniel 1 Daniel 1 Daniel 1
Daniel 2 Daniel 2 Daniel 2 Daniel 2
Daniel 3 Daniel 3 Daniel 3 Daniel 3
Daniel 4 Daniel 4 Daniel 4 Daniel 4
Daniel 5 Daniel 5 Daniel 5 Daniel 5
Daniel 6 Daniel 6 Daniel 6 Daniel 6

Utvalgt kommentar

Profeten Daniel

Daniels profet-tjeneste finner sted innenfor Judas sytti år lange fangenskap i Babylon. Som sekstenåring ble han bortført til Babylon etter det første angrepet på Jerusalem. Der ble han uttatt til tjeneste for kongen. Daniel blir Guds utvalgte profetiske åpenbaringsrøst både for folkeslagene og for Guds utvalgte folk. Han forkynte Guds åpenbaring både om samtiden og evigheten. Ni av de tolv kapitlene i denne boken viser til drømmesyner. Gud gav syner om trær, dyr og billedstøtter. Deretter fikk profeten forklaringer på synene. Både ved personlige opplevelser og i profetiske syner gir Gud Daniel lys over frelseshistorien og kommende begivenheter. Som gammel mann tjente Daniel også under persisk herredømme, etter at Babylon var falt.

Navnet "Daniye'l" eller "Dani'el" betyr "Gud er min dommer". Boken har fått navn etter forfatteren og hovedpersonen. Den greske formen "Daniel" i Septuaginta danner grunnlag for den latinske og den norske tittelen.

Introduksjon til Daniel
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Daniel 1
Daniel 2
Daniel 3
Daniel 4
Daniel 5
Daniel 6