fredag 9. januar 2015

223 ♥ Johannes 3-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Johannes 3 Johannes 3 Johannes 3 Johannes 3
Johannes 4 Johannes 4 Johannes 4 Johannes 4

Utvalgt andakt

Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Joh. 4,34

Guds vilje er vår lykke.

Vi har av naturen en forunderlig vrangforestilling om hva Guds vilje er. Vi ser gjerne i den noe tungt og dystert. Vi forbinder den med offer, forsakelse, kamp og nød. Men Guds vilje er vår lykke. Vår himmelske far vil oss ikke noe ondt. Hans mål er vårt vel. Han ser lenger enn vi. Han har alltid et evighetssikte.

Guds vilje er den mat vi må leve av. Den er ikke noe vi spør etter bare når vi finner det for godt og når det smaker oss. Vi er skapt for Guds vilje og lever av den som legemet lever av maten vi spiser. Guds vilje er kristenlivets føde.

Vi visner og dør når vi søker vår egen vilje. Vi vokser og lever til nytte når vi søker Guds vilje og gjør den.

Herre, lær meg derfor din vilje og gjør meg villig til å ville den. Jeg vet at den er veien til å komme nærmere deg.

Jesus gi seier at vilje og lengsel
kun i din vilje sin hvile attrår.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Johannes 3
Johannes 4

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Johannes 3
Johannes 4