fredag 9. januar 2015

224 ♥ 2 Tessalonikerne 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1 2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2 2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3 2 Tessalonikerne 3

Utvalgt kommentar

2 Tessalonikerbrev

Forfatter: Paulus

Datering: ca 51 e. Kr.

Innhold
Etter at Paulus hadde skrevet det første brevet til tessalonikerne, fikk han høre at det hadde oppstått ytterligere forvirring i menigheten om Kristi annet komme. Det ble sagt at det virket som om Paulus selv hadde sendt informasjoner, eller i det minste stod bak dem. I tillegg til det var det noen som mente at Kristi komme var så nær at det ikke var nødvendig å forsørge seg selv eller familien. Hvorfor arbeide hvis Kristus kom for å gjøre slutt på denne verden? Paulus skrev det andre brevet for å rette opp disse misforståelsene og for å oppmuntre de troende. Brevet ble antakelig skrevet noen få måneder etter det første.

Teologiske emner
Tessalonikerne opplevde fremdeles forfølgelse, og Paulus begynner brevet med å oppmuntre dem. Han peker på at de var kalt til dette Guds rike som de nå led for. Hvis de holdt ut, skulle de trøstes ved Kristi komme, mens deres forfølgere ville få smake Guds dømmende hånd. Den dagen Kristus kommer igjen, skal han vise seg herlig i sine hellige, mens de som har forkastet evangeliet, skal gå fortapt (1,5-12).

Paulus fortsetter med å si at Kristi komme finner ikke sted uten at det har skjedd andre begivenheter før dette. Det er feil, sier Paulus, å tro at Kristi annet komme kan finne sted uten at det passer inn i resten av Guds plan. Kristi gjenkomst skjer ikke før det har vært et alminnelig frafall, og "den lovløse" er blitt åpenbart. Han kalles vanligvis Antikrist, og han forsøker å få universalt herredømme. Antikrist er allerede virksom ved sin ånd, men han skal manifesteres i endens tid. Etter at dette har funnet sted, vil den Herre Jesus komme igjen og ødelegge ham (2,8).

Paulus følger opp forklaringen med etiske formaninger av praktisk art. Læren om Kristi komme skal ikke gjøre oss late, arrogante eller umoralske, men flittige, ydmyke og rene. Vi må ikke gå trett når det gjelder å gjøre det gode (3,6-13).

Presentasjon
1. Kristi herlige komme stadfestes på nytt 1,1-12
2. Hendelsene som går forut for Kristi komme 2,1-17
3. Formaninger til å leve et hellig liv i lys av Kristi komme 3,1-18

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Tessalonikerne 1
2 Tessalonikerne 2
2 Tessalonikerne 3